WAT IS EEN BIZ?

BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een afgebakend en aaneengesloten gebied van winkel/horeca straten waarbinnen de aangewezen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en alle  ondernemers/eigenaren in dit BIZgebied betalen hier aan mee.

BIZ kent een wettelijke basis: Wet op de bedrijfsinvesteringszones van 2014. De VOC (de Vlissingse Ondernemers Centrale) is de vertegenwoordiger met gratis lidmaatschap (vrijwillig en ca 80% is lid) voor de ondernemers.

SAMEN GROOT, SAMEN STERK

 • Iedereen kiest – iedereen betaalt – iedereen profiteert

 • Een centraal aanspreekpunt voor alle betrokken ondernemers en de gemeente.

 • Vergroting saamhorigheid tussen de ondernemers onderling en de gemeente, en sterkere onderhandelingspositie t.o.v. de gemeente.

 • Gezamenlijk budget voor een aantrekkelijke publieksomgeving (uitstraling, evenementen, en promotie). Een aantrekkelijk gebied = meer publiek = meer omzet.

 • Een eerlijke kostenverdeling voor gezamenlijke activiteiten.

CHECK!

DIT DOET DE BIZ IN VLISSINGEN:

 • De organisatie en het faciliteren van diverse evenementen (de Sinterklaasintocht, Vlissingen zingt en het Bevrijdingsfestival).

 • Het waarborgen van Keurmerk Veilig Ondernemen (app-alert, schouw en trainingen).

 • Het (inter)nationaal promoten van onze stad middels partnerschap www.invlissingen.nl.

 • Het organiseren van ledenvergaderingen en het verspreiden van nieuwsbrieven voor de ondernemers.

 • Gesprekspartner zijn van de gemeente over uitvoering toeristenvisie, uitvoering projecten compensatiepakket marinierskazerne, parkeerbeleid, bereikbaarheid centrum, verkeerssituaties en toegankelijkheid boulevard.

 • Actief met de informatievoorziening en organisatie voor onze bezoekers in Vlissingen via de infopunten.

 • Participatie in de Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee.

 • Periodiek overleg met Koninklijke Horeca Nederland.

MAAR SAMEN MET DE VOC NOG MEER VOORDELEN:

 • De organisatie en het faciliteren van diverse evenementen (de Sinterklaasintocht, Vlissingen zingt en het Bevrijdingsfestival).

 • Sfeerverlichting.

 • Paas- en Kerstactiviteiten in het centrum en op de boulevard.

 • Muziek in de stad.

 • Advertenties/promotieposters/vlaggen/banners van Vlissingen.

 • Mode- en accessoires events.

 • Kleurrijke bloemen (hanging baskets) in de stad.

 • Gezellige activiteiten op de koopzondagen.

 • Periodiek overleg met de vakwethouder (ook over Corona-maatregelen)

 • Vast VOC aanspreekpunt in winkel op de Lange Zelke.

BIZ GEBIED VLISSINGEN

EN WAT KOST DAT?

De BIZ wordt door de gemeente via de WOZ geïncasseerd en komt 100% bij de VOC terecht. De tarieven voor 2021 zijn gelijk aan de tarieven van 2020.

De WOZ waarde van uw pand Af te dragen tarief:
WOZ tussen de € 0,00 en € 300.000,- € 320,-
WOZ tussen de € 300.000,- en € 500.000,- € 490,-
WOZ tussen de € 500.000,- en € 700.000,- € 590,-
WOZ meer dan € 700.000,- € 690,- € 690,-
*Prijsstijging indicatie per jaar vanaf 2022 1,9% jaar.